Xeyirxah insanlar haqqında inşa

Allahın bizi insan olaraq yaratmasının ən böyük səbəbi bizi imtahan etməkdir. Hansımızın yaxşı, hansımızın pis olduğunu müəyyən etmək və vəziyyətdən asılı olaraq cənnətə müjdə vermək və ya cəhənnəm əzabı ilə cəzalandırmaqdır. Bu dünyada yeganə məqsədimiz yaxşı insanlar. Yaxşı insan təkcə özünə deyil, həm də ailəsinə, mühitinə, millətinə, bir sözlə, bütün insanlara faydalı olan insandır. Yaxşı insan olmaq yalandan, oğurluqdan, insanlara zülm etməkdən, aşağılamaqdan, istismar etməkdən uzaq olmaq deməkdir. Yaxşı insan olmaq bütün insanlara fayda verəcək yaxşı işlər görmək və hər cür pislikdən uzaq olmaq deməkdir.

Xeyirxah insanlar haqqında inşa

Hər bir canlının yaradılış məqsədi var. İnsanın məqsədi ona verilən həyatı dünyada ən gözəl və ən xeyirli şəkildə davam etdirməkdir. Yaxşı yaşamağın ən yaxşı yolu yaxşılıq etmək, ehtiyacı olanlara kömək etmək, heyvanları və bitkiləri qorumaq, dünyada sevgini yaymağa çalışmaqdır. Şəfqət bu dünyada yaşayarkən sahib olunmalı olan çox mühüm bir fəzilətdir.  Şəfqəti olmayan insanın həqiqətən yaxşı insan olduğunu söyləmək mümkün deyil.

İslamın əsas məqsədi yaxşı insanlar yaratmaqdır. İslam gözəl əxlaqdır. Həqiqətən bu dinə inanan və onun tələblərini həyata keçirən insan yaxşı insandır. Hər birimiz yaxşı insan olmağa çalışsaq, çox gözəl bir dünya yarada bilərik.

Xeyirxah insan olmaq üçün ilk növbədə yaxşı olmaq istəməlisən. Deməli, yaxşı olmağa hazır olmaq lazımdır. Xeyirxah olmaq o qədər də çətin bir şey deyil. Kimsə haqqında pis düşünməyən, heç kimin qeybətini etməyən, böhtan atmayan, yalan danışmayan, doğru sözlü, dürüst və etibarlı insanlar yaxşı insanlardır. Çalışmalıyıq ki, yaxşı insan olaq, yaşadığımız, suyunu içdiyimiz, nəfəs aldığımız ölkəmizə faydalı olaq.

Tələbəyiksə yaxşı oxumalıyıq, fermeriksə yaxşı məhsul yetişdirməliyik, həkimiksə yaxşı həkim olub vətənə, millətə xeyirli insanlar olmalıyıq.  Biz həmişə sülhün tərəfində olmalıyıq. Biz dağıdıcı yox, konstruktiv olmalıyıq.  İnsanlar arasında problem yaratmamalıyıq.  Bacardığımız qədər kömək etməliyik. Yolda köməyə ehtiyacı olan qocaya kömək etməliyik.  Qonşumuz ac ikən biz tox yatmamalıyıq.  İnsanlara olduğumuz kimi görünməliyik. Biz onunla kişi kimi davranmamalıyıq. Yəni varlı ilə kasıba fərqli yanaşmamalıyıq. Biz insan haqlarının, ədalətin tərəfində olmalıyıq. Kimə haqsızlıq edilməsindən asılı olmayaraq biz heç vaxt susmamalıyıq. Yaxşı insan, əxlaqlı və fəzilətli insan olmaq üçün qəlbimiz təmiz olmalıdır. Biz bilməliyik ki, bizə edilən pisliyi həqiqətən bağışlayaq və heç kimə kin bəsləməməliyik.

 Dostumuz uğur qazananda onu necə təbrik edəcəyimizi bilməliyik. Biz paxıllıq etməməliyik.  Ölkəmizdəki alimləri dəstəkləməliyik.  Ölkəmizin inkişafı və inkişafı üçün hər sahədə dayanmadan çalışmalıyıq. Vətənimizi, millətimizi sevməliyik və s.

Həm insanlar, həm də heyvan növləri fərqli şəkildə yaradılmışdır. Bəzi insanlar digərlərindən daha zəif, daha kasıb və ya daha çox köməyə ehtiyacı ola bilər. Xeyirxahlıq , normal vəziyyətdən daha aşağı vəziyyətdə olan canlılara və kimsə və ya bir vəziyyət tərəfindən zərər görən insanlara və ya heyvanlara qarşı duyulan hissdir. Mərhəmətli insan nə olursa olsun insanları incidə bilməz, incidə bilməz, heç bir şəkildə zərər verə bilməz. Həm heyvanları, həm də ağacları qoruyur. Onlara zərər verməyəcək. Bir canlının başına gələn pis bir vəziyyətə görə ürəyində böyük bir kədər hiss edir. O, əlində olan imkanlarla o canlıya kömək etmək, şəfa vermək, qorumaq istəyir. Bugünkü döyüşlərin, işgəncələrin, qətllərin ən böyük səbəbi insanların mərhəmət hissini itirməyə başlamasıdır. Yalnız amansız bir insan başqa bir həyatı öldürə bilər. Bu gün müharibələrə, ölümlərə səbəb olan insanlar amansız insanlardır. Qəlbində zərrə qədər mərhəmət olanlar müharibənin yox, sülhün, sevginin tərəfindədirlər.

Yaxşı insan olmaq, pislikdən uzaq olmaq, insanlara və digər canlılara fayda verən işlər görmək deməkdir. Yəni yalandan, fitnə-fəsaddan, zərərli vərdişlərdən uzaq olmaq, insanlara quyu qazmaq, insanlarla vuruşmaq, onları incitmək deməkdir.

 İnsanın yalnız bir məqsədi olmalıdır. Bu da gözəl, xoşbəxt, dinc və yaxşı bir həyat yaşamaqdır.  Bizim yaradılıb dünyaya göndərilməmizin səbəbi də budur. İnsanlar həmişə yaxşı işlər görməli, yaxşı insanlar olmalıdırlar. Xeyirxah insanlar hamı tərəfindən sevilir və hörmət edilir. O, həm də Allahın məhəbbətini qazanır. Bu dünyada uğur qazanacaq, o biri dünyada cənnətlə mükafatlandırılacaq. Dinimizin əsas əmri yaxşı insan olmaqdır. Bütün müqəddəs kitabımız olan Quran yaxşı insan olmağın vacibliyindən bəhs edir.  Xeyirxahlıq böyük əhəmiyyət kəsb edir.

 Xeyirxah insan olmaq böyük fəzilətdir.  Ömrümüz boyu xeyirxah işlərlə məşğul olmaq, insanlara kömək etmək və onları xoşbəxt etmək, heyvanları qorumaq lazımdır. Bütün bunları etdikdə, yaxşı insan olmaq üçün lazım olanları yerinə yetiririk.

Xeyirxah insan olmanın əhəmiyyəti

Dünyada milyardlarla insan yaşayır. Bəlkə daha çoxları öldü. Dünyasını dəyişənlərin bəziləri arxalarında xeyirxah əməllər, gözəlliklər qoyub, bəziləri hətta adını tarixə qızıl hərflərlə yazdırıb. Onların bəziləri etdikləri pisliklərlə qalıb, unudulublar. Bəlkə də o biri dünyada etdikləri bütün pisliklərin cəzasını çəkirlər.  Dünyada yaxşılar da var, pislər də. Önəmli olan bizim yaxşı insan olub-olmamağımızdır.

Təəssüf ki, dünyanın gedişatına nəzər saldıqda, pis insanların sayının getdikcə artdığını görürük. Mövcud müharibələr, xaos, ölüm və qətllər bunun ən böyük göstəriciləridir.  Dünyada pis insanların sayı artdıqca zərər çəkənlər yaxşı insanlar və günahsız insanlardır.  Hər birimiz həyatımızı yaxşı insanlar olmaq üçün dizayn edə bilsək və yaxşılığı öz borcumuz kimi qəbul etsək, dünyanın gedişatını yenidən dəyişə bilərik. Əgər biz yaxşı insanlar olsaq, insanları da yaxşı olmağa apara bilərik. Biz dostlarımıza, bacılarımıza və uşaqlarımıza təsir edə bilərik və onların da xeyirxah insanlar olmasına kömək edə bilərik.

Xeyirxah insan olmaq üçün bir çox xüsusiyyətlərimiz olmalıdır. Yaxşı insan hər şeydən əvvəl sevməyi biləndir. İçində sevgi olan insan başqa bir insana, heyvana, hətta bir bitkiyə belə zərər verə bilməz.  Bütün həyatını yaxşılığa sərf edir.  Bəli, yaxşı insan əvvəlcə sevməyi bilməlidir.  İnsanları sevərək onları xoşbəxt etməyi bacarmağın fərqində olmaq lazımdır.  Yalandan, zərərli vərdişlərdən, içkidən, qumardan, zorakılıqdan uzaq olmaq lazımdır. O, özünü daim təkmilləşdirməli, peşəsini özü, ailəsi və milləti üçün ən yaxşı və faydalı şəkildə yerinə yetirməlidir.

Yaxşı insanın qəlbi həmişə hüzurla dolur.  Heç kimlə döyüşmək, kimisə incitmək, kimisə yaralamaq, öldürmək istəmir. O, əsasən insanları xoşbəxt edəcək şəkildə hərəkət edir.  O, ehtiyacı olanlara kömək edir, heyvanları və təbiəti qoruyur. Valideynləri qarşısında vəzifələrini bilir.  Bu onları incitmir. Övladlarının yaxşı yaşaması üçün halal qazanc əldə edir, onları yaxşı oxuyub böyüdür.  O, ölkəsi qarşısında vəzifə və məsuliyyətini bilir. Əgər mömindirsə, Rəbbinə qarşı vəzifələrini yerinə yetirər və Rəbbinin istədiyi kimi yaxşı insan olmağa çalışar.

Xeyirxah insan olmaq üçün bir çox xüsusiyyətlərimiz olmalıdır. Yaxşı insan hər şeydən əvvəl sevməyi biləndir. İçində sevgi olan insan başqa bir insana, heyvana, hətta bir bitkiyə belə zərər verə bilməz.  Bütün həyatını yaxşılığa sərf edir. Bəli, yaxşı insan əvvəlcə sevməyi bilməlidir. İnsanları sevərək onları xoşbəxt etməyi bacarmağın fərqində olmaq lazımdır. Yalandan, zərərli vərdişlərdən, içkidən, qumardan, zorakılıqdan uzaq olmaq lazımdır. O, özünü daim təkmilləşdirməli, peşəsini özü, ailəsi və milləti üçün ən yaxşı və faydalı şəkildə yerinə yetirməlidir.

Xeyirxah insanın qəlbi həmişə hüzurla dolur.  Heç kimlə döyüşmək, kimisə incitmək, kimisə yaralamaq, öldürmək istəmir. O, əsasən insanları xoşbəxt edəcək şəkildə hərəkət edir.  O, ehtiyacı olanlara kömək edir, heyvanları və təbiəti qoruyur.  Valideynləri qarşısında vəzifələrini bilir. Bu onları incitmir. Övladlarının yaxşı yaşaması üçün halal gəlir əldə edir, onları yaxşı oxuyub böyüdür. O, ölkəsi qarşısında vəzifə və məsuliyyətini bilir. Əgər mömindirsə, Rəbbinə qarşı vəzifələrini yerinə yetirər və Rəbbinin istədiyi kimi yaxşı bir insan olmağa çalışar.

Yaxşı insanlar heç kimə pislik etməz. Bu səbəbdən də hər kəs bu insanlara güvənir, onları sevir və heç vaxt hörmətdən düşmür.  Dediyimiz kimi, dünyanı dəyişməyin yeganə yolu insanları dəyişməkdir. Hər birimizin ən azı bir insanı dəyişdirmək gücü var. Bu adam bizik.  Bəli, istəsək özümüzü dəyişə bilərik. Əgər yaxşı yolda olmasaq, özümüzü yaxşı insan edə bilərik.

Yaxşı insan olmaq həm bizim, həm də yaşadığımız cəmiyyət üçün çox önəmlidir.  Hamının dediyi kimi, bu üç günlük dünyada qısa ömür yaşayacağıq. Bu həyatı gözəl yaşaya, öləndən sonra da xatırlana bildiyimiz halda niyə pis adam olmalıyıq?Bütün həyatımızı xeyirxah insan olmağa həsr edək.

Xeyirxah insanlar heç kimə pislik etməz. Bu səbəbdən də hər kəs bu insanlara güvənir, onları sevir və heç vaxt hörmətdən düşmür.  Dediyimiz kimi, dünyanı dəyişməyin yeganə yolu insanları dəyişməkdir. Hər birimizin ən azı bir insanı dəyişdirmək gücü var. Bu adam bizik.  Bəli, istəsək özümüzü dəyişə bilərik. Əgər yaxşı yolda olmasaq, özümüzü yaxşı insan edə bilərik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button