Əmək insanı ucaldır inşa

İşləmək insanlara çox şey gətirən bir davranışdır. İnsan ancaq çalışmaqla həyatını davam etdirə, işində uğur qazana bilər. Çalışmaq uğur qazanmağın əsas qaydasıdır. Həm işimizdə, həm də məktəbimizdə işləmək çox vacibdir. Biz gördüyümüz işdə çalışqanlığımızla tanınırıq və bu cür hərəkət etsək, bunun bizə çox faydası olacaq. Belə olan halda həm görülən işin dəyəri, həm də nüfuzumuz yüksəlir. Məktəblərimizdə zəhmətkeş şagirdlər həmişə yaxşı qiymətlər alır, həyatda yaxşı və uğurlu mövqelər qazanırlar.

Bu tələbələr həm ailələri, həm də müəllimləri üçün qürur mənbəyidir. Hər kəs çalışqan insanları sevir. Bundan əlavə, fərdləri zəhmətkeş olan cəmiyyətlər gələcəkdə həmişə söz sahibi olacaq cəmiyyətlərdir. Ona görə də hər hansı bir vəzifə ilə qarşılaşdıqda, onu layiqincə yerinə yetirməli və uğur qazanmalıyıq.

Bir insanın təhsildə və iş həyatında müvəffəqiyyət qazanmasının yeganə yolu çalışmaqdır. İşləyən insan bəzən uğursuzluq üzündən uğursuz ola bilər, amma bir gün mütləq uğur qazanacaq. Hər bir insanın həyatında eniş-yoxuşlar olur. Burada önəmli olan insanın uğursuz situasiyalardan dərs çıxarması və özünə inamla işləməyə davam etməsidir.

Çalışmanın əhəmiyyəti

Yaşamaq üçün çalışmaq lazımdır. Ehtiyaclarımızı ödəməyin yollarından biri də çalışaraq büdcəmizi maddi cəhətdən dəstəkləməkdir. İşləyən insanlar özlərini təkmilləşdirdikcə öz biliklərini qiymətləndirirlər. O, boş qalmaq əvəzinə ehtiyaclarını ödəmək üçün çalışaraq cəmiyyətdə fərd olur. Vaxtını faydalı və düzgün işlərə sərf edənlər mükafatlandırılacaqlar.

İşləyən insanlar paslanmır, bilik və təcrübələrini təkmilləşdirməklə daha yaxşı yerlərə çata bilirlər. Uğura gedən yol çalışmaqdan keçir, səy və tər tökərək istədiyimiz yerə asanlıqla çata bilərik. İnsanlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün çox çalışmalıdırlar. Müvəffəqiyyət əldə edildikdə, zəhmətin qarşılığında xoşbəxtlik, həyəcan və həzz görünür. İşləmək hər cür ola bilər, bu, mütləq tər tökmək demək deyil. Kitab oxumaq, dərs oxumaq, hətta nəsə etmək barədə düşünmək də işdir.

Atalarımız keçmişdən bu günə qədər öyrənilməyə dəyər sözlər deyiblər. İşləyən dəmir parıldayır, sözünə işləyən adam parlayır, bu, hamının fərqinə varacaq deməkdir.Vücudu hərəkətdə olduğu üçün xəstəliklərdən, vaxtından yaxşı istifadə etdiyi üçün isə şərdən qorunur. Öz gələcəyini hazırlayaraq gələcəyə doğru daha möhkəm addımlarla irəliləyir. Uğur qazanmaq istəyiriksə, çalışmaq lazımdır.

Hər bir insan həyatını davam etdirmək, çörəkpulu qazanmaq üçün özünə uyğun bir işdə çalışır. İşləyən insan nəinki boş-boş, cansıxıcı olmaqdan çəkinir, həm də gördüyü işin maddi qarşılığını alaraq çörəkpulu qazanır. Ancaq vaxtını faydalı işlərə sərf edəcəyi üçün boş qalmayacaq və pis vərdişlərə üz tutacaq.

Uğur qazanmağın yeganə yolu çalışmaqdır. S. Keth Moorhead deyir: “Heç kim uğur nərdivanını əlləri cibində dırmaşmayıb.” Uğurun açarı əməklə əldə edilir. Bu açarla açılacaq qapının arxasında xoşbəxtlik var. Çünki insana məqsədinə çatmaqdan, uğur qazanmaqdan daha çox xoşbəxtlik verən heç nə yoxdur.

Hər gün kitabların səhifələrini oxuyub kitabdan başını qaldırmamaq işləmək demək deyil.  Təbii ki, uğur üçün kitab oxumaq da lazımdır, amma işləmək, bilərəkdən və istəyərək nəsə istehsal etmək deməkdir.

İşlə bağlı çoxlu deyimlərdən biri də “İşləyən dəmir pas tutmaz”atalar sözüdür. İşləyən insan həmişə enerjilidir. Onun bədəni asanlıqla qocalmır. Xəstəliklərdən uzaq durur. Gənc qalmaq və daha uğurlu olmaq istəyiriksə, çox çalışmalıyıq.

İşləyən qazanır 

Sivilizasiya zəhmətkeş insanların sayəsində bugünkü səviyyəyə çatıb. O qədər ki, bu insanların yer üzündə tükənməz bir xəzinəsi var. Həm də sivilizasiyaya həmişə işıq salıblar.

 Dilimizdə belə bir atalar sözü var: “İşləyən dəmir parıldayar”.  Bu söz zəhmətkeş insanların simvoludur. İnsan çalışdıqca yüksəlir, uğur qazanır, cəmiyyətdə söz sahibi olur. Əcdadlarımız “Ağıl yaşda deyil, başdadır” deyimi ilə zəhmətkeş insanların vəziyyətini ortaya qoyub. Unutmaq olmaz ki, həyat mübarizəsində qarşımıza çıxan maneələri çox çalışmaqla dəf edə bilərik.

Qısası; İnsanlar hər zaman cəmiyyətin xeyrinə nə isə çalışmalı, irəli sürməlidir. Bütün işlərimizdə cəmiyyətin mənafeyini üstün tutmaq şüarımız olmalıdır.

Bir atalar sözümüzdə deyilir ki, “işləyən dəmir parlayır”. Dəmir parçası küncə atanda paslanıb yararsız hala düşdüyü kimi, yerində duran tənbəl də ölüdən heç bir fərqi yoxdur. Bizə ağıldan daha çox iş lazımdır. Çalışmaqla istənilən maneəni dəf edə bilərik.  

Təqlid başqalarının zövqünün və biliyinin qulu olmaq deməkdir. Yaradıcılıq gücümüzü yox edən və fitri istedadlarımızdan istifadə etməyimizə mane olan təqlid insanları şəxsiyyətsiz edir. Müəyyən xarakterə malik olmayanlar cəmiyyətdə dəyər qazana bilməzlər. Ona görə də təqlidi addım, keçid kimi qəbul etməliyik.

İnsan ancaq öz istedadını öz imkanları daxilində qiymətləndirə bilsə, həqiqi həyatını və azadlığını yaşaya bilər. Öz təcrübə və biliyinin dərəcəsinə uyğun olaraq, başqalarının təsirindən uzaqlaşaraq, sərbəstlikdə əldə etdiyi tərbiyə və inkişaf şərtləri onu yetkin və xarakterli insan edir.

Çalışmaq ibadətin yarısıdır

Allahın əmrlərini yerinə yetirmək hər kəsin borcudur. Namaz qılmaq, oruc tutmaq, həccə getmək kimi müqəddəs vəzifələri “ibadət” adlandırırıq. Bu ibadətlər kimi çalışmaq da müqəddəsdir.

İşləmək; Varlığın və yaşamağın əsas şərtidir. Çalışan insan əvvəlcə özünə, sonra ətrafına, cəmiyyətə xeyir verir. İşləyən insanlar istehsal edir;  istehsal etdiyini bazara çıxarır və qiymətləndirir. Qazandığı pulla özünün və ailəsinin bəzi ehtiyaclarını ödəyir. İşinin xeyirli nəticəsini görəndə sevinir.

İbadətin məqsədi bu deyilmi? Gəlin dua edək. Beş vaxt namaz qılan insan əvvəlcə cismən canlanır. Yuxusuzluqdan qurtulur. Allah qarşısında özünü hiss edir və hər cür pislikdən uzaq durur. Bu salehlikdə olur;  təmizliyə diqqət yetirir. O, ailəsinin və yaşadığı insanların rifahı və rahatlığı üçün çalışır.

Görünür, ibadət və iş məqsəd baxımından bir araya gəlir. Çalışmaq da Allahın əmri olan ibadət kimi müqəddəsləşir.

Çalışqan olmağı qarşısına məqsəd qoyan fərd öz məqsədinə çatmaq üçün möhkəm addımlar atmalıdır. Uğur zəhmətlə əldə edilir.

Gündəlik həyatımızda əldə etdiyimiz bilikləri məktəblərdə aldığımız biliklərlə möhkəmləndirsək, ümumi baxışları müəyyən etsək, daha aktiv və yaddaqalan məlumatlar çıxarmış olarıq.

İşləmək,  eləməyi təkrar tələb edir. İstər məktəbdə, istərsə də işdə olmağınızdan asılı olmayaraq, öyrəndiyiniz məlumatları təkrarlamalısınız ki, hədəflərinizə çata biləsiniz. Fərd daxilində gizli olan istedadlar əməklə üzə çıxır. İşləyən insan heç vaxt darıxmaz, çünki onun həmişə işi var. Zəhmətkeş insan özünü məhsuldar hiss edir, fərdin həyata baxışını, baxışlarını fərqləndirir, aydınlaşdırır.

 İşləməyən adam tənbəl olur. Çünki onunla məşğul olacaq və ya ediləcək bir şey yoxdur. Tənbəllik insanı paslandırır. Fərd yaşamaq üçün işləmək üçün öz ayaqları üzərində dayanmalıdır. İşləmək, öz zəhməti ilə görülən hər şey insanı xoşbəxt edir. Uğurun sirri işləmək olsa da, işləməyin sirri uğur qazanmaqdır.

Bizə heç nə lazım deyil, yalnız bir şey lazımdır;  zəhmətkeş olmaq. Əgər sosial xəstəliklərimizi araşdırsaq, bundan vacib heç nə aşkar etməyəcəyik. Deməli, bizim birinci işimiz bu xəstəliyi hərtərəfli müalicə etməkdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button