Təbiət haqqında inşa

Təbiət və ətraf mühit mənasını verən təbiət, daim inkişaf edən və dəyişən bütün canlı və cansız varlıqları nəzərdə tutur. İnsan faktorları xaricində daim özünü yenidən yaradan və dəyişən güc; Canlı və cansız materiyadan ibarət bütün varlığa aiddir.

Təbiət haqqında inşa

Təbiət həyatımızda mühüm yer tutur. Onun varlığı ilə bizə gözəl həyat təklif edərək gələcəyimizi görürük. Ağciyərlərimiz təmiz oksigenlə təmizlənərkən tapdığımız dinclik bizi stressdən uzaqlaşdırır. İstirahət etmək üçün təbiətin bizə təqdim etdiyi hər fürsətdən istifadə etməliyik. Özümüzü təbiətin qoynunda qoyub bizi sakitləşdirməsini və dincəlməsini istəyirik.

Ağaclar, bitkilər, quşlar, heyvanlar kimi bir çox canlının yaşadığı bir yerdə insanlar təbiət ana tərəfindən qucaqlanmış hiss edirlər. Ağac sevgisi təbiəti yaradır. 

Ağac sevgisi ilə gələcəyinizi və sevdiklərinizi qoruya bilərsiniz. Onlarsız nə həyatınız olacaq, nə də təmiz hava ilə nəfəs ala bilməyəcəksiniz.  Təbiətlə necə rəftar edirsinizsə, o da sizə cavab verir. İnsanlara təbiət sevgisi aşılanmalı, gələcək nəsillərdə bu yolda davam etdirilməlidir.

Təbiət və İnsan

Təbiət kortəbii olaraq mövcud olan və daim yenilənən bütün canlı və cansız varlıqlara verilən addır. Başımızı pəncərədən çıxarıb çölə baxanda təbiəti görürük. Təbiət; Kainatın yaranmasından bəri mövcud olan iqlim şəraitinə və müxtəlif amillərə görə dəyişən bir quruluşdur. Təbiətin daim yenilənməsi və təbii tarazlığın qorunması canlı həyatın əvəzsiz elementləri idi.

Son illər qlobal istiləşmə ilə bağlı həm televiziya kanallarında, həm də gündəlik həyatımızda çox eşidirik. Təəssüflər olsun ki, kainatın yarandığı gündən bu yana davamlı olaraq yenilənən təbiət son illərdə insan əli ilə davamlı olaraq saralmış və özünü yeniləməkdə çətinlik çəkir. Təəssüflər olsun ki, kainatın yarandığı gündən bəri özünü daim yeniləyən təbiət son illərdə insan əli ilə davamlı olaraq zədələnir və özünü yeniləməkdə çətinlik çəkir.  İnsan təbiətə; Zibil atmaqla, ətraf mühiti çirkləndirməklə, canlıların həyatını təhlükə altına almaqla, şüursuz şəkildə ovlamaqla, ağacları kəsib meşələri məhv etməklə, içməli suya zəhərli tullantılar atmaqla, radiasiya və bu kimi kimyəvi maddələri təbiətə buraxmaqla, daimi istehlakda olmaqla, təbiətə davamlı zərər verir və pestisidləri atmaq. Bir müddətdən sonra bu zərərlər təbiətdə dönməz dağıntılara səbəb olur. Bizim borcumuz təbiəti bacardıqca qorumaq olmalıdır. Unutmamalıyıq ki, təbiət bizim evimizdir. Təbiətə dəyən zərərin ən böyük payı insanlar olacaq.

Son illər dünyamız qlobal istiləşmə, su qıtlığı və bir çox xəstəliklərlə üzləşir və təəssüf ki, həllini tapa bilmirik. Daha yaşana bilən təbiət üçün nə qədər az və ya az olsa da, əlimizdən gələni etməliyik. Təbiəti qoruyan qurum və təşkilatlara dəstək olmalıyıq.

Dinimiz təbiəti qorumağı əmr edir.  Peyğəmbərimiz, hədislərinin birində “Qiyamətin gəldiyini eşitsən də, bir fidanın varsa, onu yerə ək” deməklə təbiətə verdiyi əhəmiyyəti göstərir.

Təbiəti sevmək və qorumaq

Təbiət hər bir insanın qorumalı və sevməli olduğu ən gözəl nemətlərdən biridir. Təbiət bizə daima ən gözəl gözəllikləri və nemətləri təqdim edir. Dostlar, uşaq və ya gənc olmasından asılı olmayaraq insanlara təbiət sevgisini aşılamaq lazımdır. Təbiət bizə həmişə kömək edib.  Süfrələrimizə, gəzinti meydançalarımıza, evlərimizin tikintisində təmiz oksigenlə gələn bərəkətləri ilə daim bizim üçün faydalı olduğunu və bizdən sadə sevgi gözləyən Uca Allahın bir hədiyyəsi olduğunu unutmamalıyıq…

Bu səbəblərdən təbiəti daim sevmək və qorumaq lazımdır və unutmaq olmaz ki, təbiət bizim deyil, gələcək nəsillərin bizə əmanət etdiyi bir hədiyyədir.Təbiət yaşadığımız mühitin fəaliyyətidir. Təbiətdəki təmiz oksigen sayəsində; nəfəs alırıq, sağlam yaşayırıq və dolanırıq. Bəzən taxıl və meyvələrimizi qida kimi təbiətdə bitən ağaclardan alırıq.

Canlı və cansız varlıqlar təbiətdə bir-birinə təsir edərək təbii mühiti yaradırlar. Təbii mühiti təşkil edən mühüm amillər maddələrə, antibiotik maddələrə, istehlakçılara və istehsalçılara bölünən canlılardır. Orqanizmlər bir-biri ilə bir dövrə və qida mübadiləsində iştirak edirlər.  Ekosistem belə işləyir. Bununla belə, insanlar təbii mühiti məhv edirlər. Təbii mühiti pozmadan yaşamaq tamamilə mümkündür.

Dünyanın bir çox ölkəsi təbii mühitə zərər vermədən təbiəti qoruyaraq həyatlarını sağlam şəkildə davam etdirirlər. Təbii mühitə zərər vurmamaq üçün ağaclara zərər verməməli, meşələri məhv etməməli, onların yerinə tikililər tikməməliyik. İçməli və kommunal sularımıza suyu çirkləndirməməli, kimyəvi tullantılar atmamalıyıq. Bundan əlavə, gölləri və dənizləri zibil və kimyəvi tullantılarla çirkləndirməməliyik.

Təbiət Sevgisi

Təbiətin əzəmətinə sevgi ilə yanaşılır. Onun hər qarışının ayrı bir gözəlliyi və dəyəri var. Biz təbiətə sevgi ilə yanaşmaqla onu daha da gözəlləşdirə bilərik. Ana təbiətin bizə bəxş etdiyi təbiəti sevgi və məhəbbətlə qorumalı, qorumalıyıq.

Aydındır ki, təbiət bizim və uşaqlarımızın gələcəyidir. Onlara qoyacağımız miraslardan biri də yaşıl mühit olardı.Əmlakdan başqa pulları da olacaq. Təbiət gələcəyə və həyata ən böyük hədiyyədir. Həyat və gələcək üçün təbiətlə bir yerdə olmaq lazımdır. Təbiəti sevsək, gələcəyimizi sevərək həyatımıza davam edəcəyik. Bizə kömək edən, yol göstərən, problemlərimizi hər nöqtədə həll edən təbiətimizdir.

Xoşbəxt və dinc bir həyat üçün təbiətdə olmalıyıq. Gələcəyə və həyata sahib olmaqla həyatımızı xoşbəxt yaşaya bilərik. Birlik içində hərəkət etməklə gözəl həyatın bir parçası olmaq mümkündür.

Təbiət çox gözəldir. Təbiətdə çiçəklər, həşəratlar və müxtəlif canlılar yaşayır. Təbiət olmasaydı, heç bir canlı yaşaya bilməzdi.  Çiçəklərin qoxusu təbiətin hər tərəfinə yayılır.  Təbiəti məhv etməməliyik. Çünki təbiət təkcə biz insanların deyil, bitkilərin və heyvanların da yaşadığı yerdir. Təbiət sağlamlığımız üçün faydalıdır. Təmiz hava alırıq və təbiətdə günəş vannası qəbul edirik. Təbiətdə çiçəklərə, böcəklərə, ağaclara və heyvanlara rast gəlinir.  Təbiəti sevməli, ona zərər verməməliyik.  Unutmayın, təbiətə zərər versəniz, həm özünüzə, həm də təbiətdəki bütün canlılara zərər vermiş olarsınız.

Təbiətdə rahatlıq hissi var. Hər yerdən ətirli qoxular gəlir.  Quşlar cırıldayır, arılar bal düzəldir.  Ağaclar yazda çiçək açır, qışda yarpaqlarını tökür. Təbiətin tarazlığı çox valehedicidir. Hər kəsin bildiyi kimi qida zənciri də var. Təbiətdə saysız-hesabsız canlı var.  Məsələn, bir çay qaşığı torpaqda bu dünyada insan sayı qədər canlı var. Bəzən təbiətə getməliyik. Bu yolla daha güclü və sağlam oluruq. Təbiətdəki ağacları kəsməməliyik, onları qorumalıyıq.

Təbiət ağlasığmaz sürprizlərlə doludur.  Təbiətlə necə rəftar edirsinizsə, o da sizə cavab verir. Məsələn, bir fidana pis söz, o biri fidana yaxşı söz desən; Pis söz dediyiniz fidan quruyar, yaxşı söz dediyiniz fidan daha yaxşı böyüyür. Təbiətlə təmasda olmaq insanı xoşbəxt edir, hər şeyi unutdurur. Təbiəti nəzərdən qaçırmamalıyıq. Biz təbiəti sevməli, bir çox yerlərdə ağac əkməliyik. Təbiət dünyadakı bütün canlıların həyat mənbəyidir.  Unutmayaq ki, biz təbiəti qoruduqca təbiət də bizi qoruyur.

Gözəl İnsanlar, Gözəl Mühit

Təbiətə, ətraf mühitə hörmətlə yaşamaq tamamilə mümkündür. Biz hamımız şüurlu insanlar olmalı və təbii mühitə zərər verməməliyik. Unutmayaq ki, təbii mühit yox olarsa, biz də yox olacağıq. İnsanın ürəyini açan, onu yüngülləşdirən, hüzur qazandıran ən böyük amildir. Yaşadığı mühitdə rahatlıq tapmaq insanın öz əlindədir. İnsan yaşadığı mühitin qayğısına qalırsa, onu təmiz saxlayırsa, ondan xoşbəxt və faydalı heç kim yoxdur.

Təbiət bir çox canlının yaşaması üçün bir çox fərqli yerlərlə əhatə olunmuşdur. Sağlam həyat və gözəl mühit qoyub getməmək üçün təbiətimizi çirkləndirməməli, onu çirkləndirənlərə xəbərdarlıq etməli, təmiz qoymalıyıq. Ağaclar sayəsində təbiətimiz gözəlləşir, sağlam və davamlı olaraq qalır.  Təbiət Allahın insanlara təqdim etdiyi heyrətamiz bir möcüzədir.

Təəssüf ki, bunun əksinə olaraq ətrafımızda çox həssas insanlar var. Hər yerdə öz vəzifəsi kimi ətraf mühiti daim çirkləndirən aciz bir cəmiyyət var. Ətraf mühitimizi çirkləndirən ən mühüm amil dövlətimizdir. Halbuki dövlət xəbərdarlıq etsəydi, hər kəs ətrafını harada və nə vaxt təmiz saxlamalı olduğunu biləcəkdi.  Bu vəziyyətə məruz qalmamaq üçün özümüz olaq, ətrafımızın təmizliyini və gözəlliyini qoruyaq.  Gözəl insanlar, gözəl mühit.

Təbiəti qoruyaq

Təbiət ətrafınızda görə biləcəyiniz bütün ekoloji sistemi əhatə edən və bütün canlı və cansız varlıqları əhatə edən elementdir.

Təbiət dedikdə ağlımıza ilk gələn görüntülər adətən meşə, dağ silsiləsi və ya ucsuz-bucaqsız çimərlikləri olan dənizlər olur.  Təbiət, qismən də olsa, ətraf mühit deməkdir.  Bu, dünyamızın son vaxtlar yaşadığı ekoloji problemləri yada salır. Son zamanlar texnologiyanın inkişafı ilə o qədər ekoloji fəlakətlər baş verir ki, təbiət, ətraf mühit deyiləndə adamın ürəyi ağrıyır. Uzaq keçmişdə bilmədiyimiz və həzz aldığımız, lakin bu gün mövcud olmayan bir anlayış kimi qəbul edilir.  Bu qismən doğrudur, çünki təbiəti bu sürətlə məhv etməyə və ətraf mühiti çirkləndirməyə davam etsək, gələcəkdə bir gün elmi fantastika filmindən çıxmış bir yaylada yaşayacağıq.

Texnologiyanın sürətli inkişafı ilə təbiətin məhv edilməsi arasında xətti nisbət var. Texnologiya inkişaf etdikcə, sosiallaşan insanlar daha çox istehlak etməyə təşviq olunur, bu da təbiətin özünü yeniləyə biləcəyi sürətdən daha tez təbiəti məhv etməyimizə səbəb olur.

Həyatın davam etməsini, daha sağlam və uzun yaşamasını istəyiriksə, hər bir fərd böyük məsuliyyətlə yaşamalı, şüurlu olmalı, lazımsız istehlakdan uzaq olmalıdır. Bu əsas qaydalar yazarkən oxuyarkən asan görünə bilər, praktikaya gəldikdə isə çətin. Lakin biz şəxsən hansı vərdişlərimizdən bəzilərini qurban verə biləcəyimizi bilirik, lakin bunu etməkdə çətinlik çəkirik.Əgər bunun öhdəsindən gələ bilsək, sağlam mühitə, məzmunca zəngin təbiətə və nəhayət xoşbəxt insanların yaşadığı planetə sahib ola bilərik.

İnsanlar şəhərlərdən qaçaraq dincəlmək, dinclik tapmaq və təmiz hava almaq üçün təbiətə sığınırlar. Təbiət həyatın gətirdiyi bütün çətinliklərin, yorğunluğun və narahatlığın ən yaxşı dərmanıdır.Təbiət qoynuna çıxanda, gülləri iyləyəndə, təmiz havanı udanda özünü tamam başqa bir aləmdə hiss edirsən. Hər canlı; Onlar təbiətin bir parçasıdır, hər birinin ayrı bir əhəmiyyəti və gözəlliyi var. Ona görə də biz təbiəti hər cəhətdən qorumalıyıq. Təmiz, yaşıl təbiət hər kəsin arzusudur.  Bu arzunun gerçəkləşməsi bizdən, insanlardan asılıdır.  Təbiəti qorumaq hər birimizin borcudur.  Bunlardan ən mühümləri ətraf mühitin təmiz saxlanılması, fidanların əkilməsi ilə yaşıllaşdırma işlərinin aparılması və təbiət qoynunda olan heyvanların qorunmasıdır.

Təbiəti qorumaq özümüzü qorumaq deməkdir.  Biz həm özümüz, həm də gələcək nəsillər üçün təbiəti qorumalı, onu gözəlləşdirməli, təbiətlə daim təmasda olmalıyıq. Əgər buna nail ola bilsək, daha sağlam və xoşbəxt ola bilərik.

Təbiəti qorumaq yeddidən yetmişə qədər hər kəsin borcudur. Təbiətdən təkcə heyvanlar deyil, insanlar da faydalanır. Ona görə də təbiəti qoruyanda müəyyən mənada özümüzü də qorumuş oluruq. Ölkəmiz təbii gözəllikləri ilə cənnətdir. Üç tərəfdən dənizlə əhatə olunmuş ölkəmizin ən gözəl dağları, ən gözəl yaylaları, gölləri, çayları vardır. Dörd fəslin yaşandığı ölkəmizdə hər fəslin bütün gözəlliklərini yaşamaq mümkün deyil.

Hamımız çox şanslıyıq ki, belə gözəl ölkədə yaşayırıq. Amma təəssüf ki, bəzən biz bu gözəlliklərin qədrini yetərincə bilmirik. Təbiətə zərər veririk. Səhralaşmaya doğru gedən ölkəmizdə yaşıllaşdırma işlərinə kifayət qədər önəm vermirik. Bir çox şəhərlərdə yaşıllıqları məhv edirik, inkişaf üçün açır və dəmir-beton binalarla öldürürük. Belə olan halda, bir çox bitki və heyvan növlərinin nəsli kəsilmək təhlükəsi var.

Son illərdə xüsusilə quş növlərində böyük azalma var. İnsanlar bunun səbəbinin ov olduğunu düşünsələr də, təəssüf ki, ovçular səbəbin 5%-ni belə təşkil etmir. Əsl təhlükə istifadə olunan dərmanlı/zəhərli toxumlardan qaynaqlanır. Fermerlər bu zəhərli toxumları və gübrələri torpağa daxil etdikdə, bir çox quş növü bu toxumları yeyərək ölür. Bunun qarşısını almaq dövlət idarəçilərinin üzərinə düşür. Xahiş edirəm təbiətimizi qoruyaq, gözəlləşdirək. Bunun üçün hamımız əlimizdən gələni edək.

Həyat mənbəyim: Təbiət

Mən təbiəti çox sevirəm. Təbiətlə təmasda olanda bütün problemlərimi unuduram. Təbiətə çıxanda özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Mən təbiəti qoruyuram, bir çox yerlərdə ağac əkmişəm. Təbiət bəzən məni inanılmaz sürprizlərlə qarşılayır. Təbiətin tarazlığı qeyri-adidir. Təbiətdəki qida zənciri də eyni dərəcədə təəccüblüdür. Hər kəsin bildiyi kimi, təbiətdə; Çiçəklər, ağaclar və müxtəlif bitkilər var. Bunlardan əlavə, təbiətdə həşərat və heyvanlar da yaşayır. Təbiət insanları daha güclü və sağlam edir. Təbiətlə necə rəftar etsək, onlar da bizə eyni şəkildə cavab verirlər.  Məsələn, bir almaya pis söz, o biri almaya yaxşı söz desən; Pis söz dediyiniz alma çürüyür, yaxşı söz dediyiniz alma daha gözəl yetişir.

Təbiətdə saysız-hesabsız canlılar yaşayır.  Məsələn, bir çay qaşığı torpaqda bu dünyada insan sayı qədər canlı var. Təbiəti sevməli, ona zərər verməməliyik. Unutmayın, təbiətə zərər versəniz, həm özünüzə, həm də təbiətdəki bütün canlılara zərər vermiş olarsınız. Təbiəti nəzərdən qaçırmamalıyıq. Təbiəti qorumaq bütün vətəndaşların borcudur. Unutmayın, təbiət insansız yaşayır; Amma təbiət yox olduqdan sonra insan yaşaya bilməz. Gəlin təbiəti sevək və qoruyaq. Təbiət yox olarsa, bütün canlılar yox olacaq. Təbiət üçün beton evlər tikmək əvəzinə təbii yaşayış yerləri tiksək, təbiətdəki ağacları kəsmək əvəzinə bir çox yerdə ağac əksək, təbiəti sevib qorusaq, bu dünya çox gözəl bir məkana çevrilər.

Təbiətin canlılar üçün çoxlu faydaları var.  Sağlamlığımız üçün tez-tez təbiətə çıxmalı, günəş vannası qəbul etməliyik. Hava, su, torpaq və günəş yaşamaq üçün lazım olan əsas anlayışlardır. Biz təbiəti seviriksə, təbiət də bizi sevir. Məsələn, qurumaq üzrə olan bir ağaca su verib gözəl sözlər desəniz, o ağac sizə qarşılığında gözəl meyvələr verəcək.  Amma ağaca məhəl qoymasan və ağaca su verməsən, o ağac quruyacaq. Bu, təbiətin tarazlığıdır.  İnanılmaz gözəlliklə doludur.  Təbiət həyat deməkdir. Deməli, təbiət yox olarsa, biz də yox olarıq. Biz təbiətə qayğı göstərməli, vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirməliyik. Təbiəti qorumalı, sevməliyik.  Unutmayın, təbiəti mühafizəçi deyil, sevgi qoruyur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button