Əmək xoşbəxtliyin açarıdır haqqında inşa

Çalışqanlıq hər hansı bir məhsul əldə etmək və ya çətin bir işi yerinə yetirmək üçün göstərilən səydir. Uğurun ən vacib açarı əməkdir. Çalışqanlıq insanı uğura aparır.

 Zəhmət olmasa heç nəyə nail ola bilmərik. Bu dünyada nəyəsə nail olmaq üçün çalışmalı və səy göstərməliyik. Heç bir iş asan deyil;  Bununla belə, zəhmətkeşlər üçün çox çətin bir iş yoxdur. İnsanlar öz qarşılarına yaxşı məqsəd qoyub bu məqsədə doğru davamlı olaraq çalışsalar, mütləq uğur qazanacaqlar.

Arzularımızı reallaşdırmaq, çətin işdə uğur qazanmaq və rahat yaşamaq istəyiriksə, çalışqan olmalıyıq. Çalışmadan heç nə əldə olunmur.

Əmək xoşbəxtliyin açarıdır haqqında inşa

Heç bir iş asan deyil. Hətta ən asan görünən vəzifələr də müəyyən səy və əmək tələb edir.  Səy göstərmədən nəyəsə nail olmaq mümkün deyil. Qədim insanlar çörək əldə etməyin çətin olduğunu izah etmək üçün “Çörək aslanın ağzındadır” ifadəsini işlədirdilər. Bu gün vəziyyət daha da pisdir. Çörək artıq aslanın ağzında deyil, mədəsindədir. Onu əldə etmək üçün daha çox iş lazımdır.

Biz öz üzərimizə düşən vəzifələri bilməliyik və kifayət qədər çalışmalıyıq ki, yaxşı litseyə, yaxşı universitetə ​​daxil olaq, ən əsası isə yaxşı işə təyin oluna bilək. Çalışqan olmayan, yəni tənbəl olan heç bir tələbə bunları edə bilməz.  Ancaq çalışqanlığı vərdişə çevirənlər mütləq uğur qazanacaqlar. Çalışqanlıq təkcə tələbələrin deyil, bütün insanların olması lazım olan xüsusiyyətdir. Məsələn, ata işləməli və övladlarının ruzisini qazanmalıdır. Yenə qadın işləmirsə, ev işlərini ən yaxşı şəkildə görməli, uşaqlarını ən yaxşı şəkildə böyütməlidir.  Bizim üçün ən çətin görünən işləri belə çalışqanlıq sayəsində asanlıqla yerinə yetirmək olar.

Çalışqan olmaq

İnsan yeganə varlıqdır ki, ağlından istifadə edir və özünü daim təkmilləşdirir. Heyvanlar ağılları ilə deyil, instinktləri ilə yaşayırlar. Dünya yaranandan bəri hər bir heyvan növü müəyyən sərhədlər daxilində yaşamışdır. Heç bir heyvan bu sərhədləri aşa bilməyib. Halbuki insanlar öz həyatlarını daim təkmilləşdirmiş, hər bir dövr əvvəlkindən daha yaxşı olmuşdur. O, öz əməyi sayəsində buna nail olub.

Heyvanların məntiqi belədir: Oyan, yemək varsa yemlən, yat. İnsanlarda məntiq tamam başqadır. Oyan, yeməyini axtar, varsa ye. Əks halda, onu əldə etmək üçün çalışın. Müxtəlif üsul və texnikaları tətbiq edin, heç vaxt təslim olmayın. Tapdığını saxla, tapa bilmədiyin günləri ye. İnsanlar yeməklərini təmin etmək üçün dayanmadan işləməli və dayanmadan istehsal etməlidirlər. Bunu etməyənlər aclığa məhkumdurlar. Məhkum olduqları kimi, övladlarını da acınacaqlı həyatdan məhrum edirlər.

Çalışqanlıq insanda olması lazım olan ən vacib keyfiyyətlərdən biridir.  Çalışqanlıq sayəsində insanlar daha yaxşı həyat səviyyəsinə malikdirlər. Yenə çalışqanlığı sayəsində heç kimə ehtiyac duymadan yaşamağa davam edir.  Hər bir dini inancın təməlində çalışqanlıq dayanır. Allah zəhmətkeş insanları sevir və onlara işləməyi əmr edir. Sonra həm özümüz üçün, həm də Allahın razılığını qazanmaq üçün çox çalışmalıyıq.

İstənilən məqsəd üçün çox çalışan hər kəs mütləq zəhmətinin qarşılığını alacaqdır.  Zəhmətinin qarşılığını almayan insan yoxdur.  Fikir verin, iki milyondan çox tələbə ali məktəblərə imtahan verir. Ancaq yaxşı universitetə ​​və ya şöbəyə qəbul olunanların sayı çox azdır. Yaxşı,universitetə ​​daxil olanlar digər rəqiblərindən qat-qat çox işləyənlər, yəni zəhmətkeşlərdir. Kifayət qədər zəhmət çəkməyənlər ya universitetə ​​daxil ola bilmirlər, ya da onlara çox faydası olmayacaq şöbəyə daxil ola bilirlər. Yaxşı şöbələrə daxil olanlar daimi işləyənlər, əyləncə və yuxudan güzəştə gedənlər və təslim olmayanlardır.

Deyirlər ki, Bir gün Hz. Musa bir dağın ətəyindən keçirdi. Gördü ki, bir qrup adam çubuq və kürəklə dağın bir hissəsini qazır.  Onlara yaxınlaşdı, maraqlandı və nə etdiklərini soruşdu. Onlar Hz. Musanı tanıdılar və xəzinə axtardıqlarını dedilər. Eyni zamanda ona dedi: “Ey Musa, sən Allahın sevimli qulusan. Ondan soruş ki, qazdığımız bu yerdə xəzinə varmı?  “Yoxsa, boşuna bezməyək” dedilər. Hz. Musa Cəbrail (ə) vasitəsilə Allahdan istədi. Allahdan cavab gəldi ki, o dağda heç bir xəzinə yoxdur.  Hz. Musa da bu məlumatı xəzinə ovçularına verdi; Lakin xəzinə ovçuları buna əhəmiyyət vermədilər və qazmağa davam etdilər.

Bu qazıntılar günlərlə davam etdi və nəhayət böyük bir xəzinə tapdılar. Onlar da Hz. Musaya xəbər verib dedilər: “Bilirsən, bu dağda qızıl yox idi, biz onu tapdıq”. Hz. Musa təəccübləndi və Cəbrayıl mələk vasitəsilə yenidən Allahla əlaqə saxladı. “Niyə mənə düzünü demədin, o dağda xəzinə var idi” dedi. Allah buyurdu: “O dağda heç bir xəzinə yox idi. Halbuki o kişilər o qədər zəhmət çəkiblər ki, mən onların zəhmətini boşa çıxarmaq istəməyib, xəzinəni ora qoydum. “Onlar öz zəhmətlərinə görə mükafatlandırılıblar.

Beləliklə, zəhmətkeş insanlar səylərinin qarşılığını mütləq alacaqlar.  Biz də zəhmətkeş olmalı, məsuliyyətimizi bilməliyik. Çalışqanlığı vərdişə çevirsək, istədiyimiz hər şeyə nail ola bilərik.

Çalışqanlıq insanların daxili aləminə də təsir edir. Məsələn, zəhmətkeş insan məqsədinə çatanda xoşbəxt və dinc olur. Bundan əlavə, zəhmətkeş insan məqsədə çatmaq üçün çalışdıqda xoşbəxt və dinc olur. Beləliklə, çalışqanlıq insanların daxili aləminə də təsir edir və onları daha yaxşı insan edir.

Çalışqanlıq insanların uğur qazanma qabiliyyətini də artırır. Məsələn, zəhmətkeş insan məqsədinə çatdıqda, başqaları da ondan nümunə götürür və öz məqsədlərinə çatmaq üçün çalışırlar. Beləliklə, çalışqanlıq insanların uğur qazanma qabiliyyətini artırır.

Nəticə olaraq deyim ki, çalışqanlıq insanların işə meylidir. Çalışqanlıq sayəsində insanlar məqsədlərinə çatmaq və uğur qazanmaq üçün çalışırlar. Bundan əlavə, çalışqanlıq insanların daxili dünyasına təsir edir və onları daha yaxşı insan edir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button